Ochrana osobních údajů

Následující text obsahuje informace o shromažďování osobních údajů při používání našeho webu. Osobní údaje jsou všechna data, související přímo s uživatelem. Patří sem například jméno, adresa, e-mailová adresa a informace o interakci.

 1. osoba odpovědná za zpracování údajů; Inspektor ochrany údajů

Odpovědný dle čl. 4 dost. 7 GDPR je:

Žaneta Jurášková
KoKo Produktionsservice s.r.o.
Korunní 682/21
709 00 Ostrava
Česká republika
E-Mail: villa-whitehouse.cz
Telefon: +420 737 573 435
IČ: 268 64 487

 1. Shromažďování a uchovávání osobních údajů při návštěvě našeho webu

Pokud používáte naši webovou stránku (www.whitehouse.art-de.de), bez registrace, kontaktu nebo jiného přenosu informací, shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které prohlížeč použitý ve vašem přístroji automaticky přenáší na náš server. Tato data jsou dočasně uložena v takzvaném “log souboru”. Následující data se automaticky shromažďují při prohlížení našich webových stránek a jsou uložena do automatického mazání:
Adresa IP, datum a čas žádosti, webová stránka, ze které tato žádost pochází (“URL odkazující na adresu”), typ a verze prohlížeče, rozdíl časové zóny na greenwichský čas (GMT), název a adresa volané stránky nebo souboru, použitý operační systém, Hostname přístupového počítače nebo poskytovatele přístupu, převedené množství dat, Access Status / HTTP / stavový kód

Zpracování těchto údajů je určeno pro následující účely:
Zajištění hladkého připojení na webové stránky, zajištění pohodlného používání našich webových stránek, zajištění a vyhodnocování bezpečnosti a stability systému, provádění administrativních účelů

Zpracování dat probíhá podle základních práv dle č. 6 odst. 1 věty 1 f) GDPR. Náš oprávněný zájem následuje pro výše uvedené účely sběru dat. Shromážděné údaje nebudou použity k vyvození závěrů o vaší osobě. Při návštěvě našich webových stránek používáme cookies a analytické služby. Další podrobnosti naleznete v částech 5. a 6. těchto zásad ochrany osobních údajů.

 1. Shromažďování a uchovávání osobních údajů, když nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo e-mailem

Chcete-li nás kontaktovat, nabízíme vám možnost kontaktovat nás prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na našich webových stránkách nebo e-mailem. Chcete-li odpovědět na jakoukoli korespondenci, je vyžadována platná e-mailová adresa. Další informace lze poskytnout dobrovolně. Údaje, které jste poskytli (e-mailová adresa, případně vaše jméno a telefonní číslo apod.), Jsou pro tento účel uloženy. Zpracování dat za účelem založení kontaktu probíhá podle čl. 6 odst. 1 věty 1 a) GDPR na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu nebo dle čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR pro provedení předsmluvních opatření k vaší žádosti. Osobní údaje shromážděné a uložené v tomto spojení budou odstraněny, jakmile již nebude nutné ukládat. V případě zákonných skladovacích povinností budeme omezovat zpracování dat.

 1. Sdílení osobních údajů

Sdílení vašich osobních údajů s třetími stranami probíhá pouze pro následující účely, a to:
– po vašem souhlasu dle čl. 6 odst. 1 věta1 a) GDPR
– pokud sdílení dle čl. 6 odst. 1 věta1 f) GDPR je společnost povinna uplatňovat, nebo hájit právní nároky a není důvod předpokládat, že máte převážně oprávněný zájem na nezveřejnění údajů
– pokud pokud pro sdílení vznikne dle čl. 6 odst. 1 věta 1 c) GDPR právní povinnost
– pokud je sdílení právně přípustné a dle čl. 6 odst. 1 věta 1 b) GDPR je požadována pro plnění smluvních vztahů s vámi

 1. Použití cookies

Při návštěvě našich webových stránek používáme soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč automaticky vytváří a ukládá, jakmile navštívíte naši webovou stránku. Soubory cookie nemohou spustit programy ani obsahovat viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software.
Soubory cookie obsahují informace, které vzniknou v každém případě ve spojení s používáním zařízení. To ovšem neznamená, že získáme okamžitou znalost vaší identity.
Použití souborů cookie je primárně určeno k tomu, aby využívání našich služeb bylo příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Používáme převážně “session cookies”. To nám dovoluje rozpoznat, že jste již navštívili jednotlivé stránky našich webových stránek. Soubory cookie relace jsou automaticky odstraněny na konci vaší návštěvy.
Dále používáme “dočasné soubory cookie”, které jsou v zařízení uloženy pouze po určitou dobu a poté jsou smazány. Slouží k tomu, aby rozpoznali, že jste již navštívili naši webovou stránku a jaké vstupy a nastavení jste provedli. Tyto soubory cookie zvyšují uživatelskou přívětivost, protože například některé nastavení nemusí být provedeny znovu.
Konečně používáme soubory cookie, pomocí kterých je používání našeho webu statisticky zaznamenáno a vyhodnocováno za účelem optimalizace nabídky. Tyto soubory cookie také umožňují automaticky rozpoznat, jestli jste již navštívili naši webovou stránku. Tyto soubory cookie jsou po předem definovaném čase automaticky smazány.
Údaje zpracovávané soubory cookie jsou nezbytné pro účely uvedené k ochraně našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran dle čl. 6 odst. 1 věta 1 f) GDPR.
Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky. Můžete však nastavit prohlížeč tak, aby ve vašem zařízení nebyl uložen žádný soubor cookie, nebo aby jste byli informováni o nasazení souborů cookie, kdy můžete povolit jejich užívání pouze v jednotlivých případech. Odmítnutí cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.

 1. Využívání služby Google Analytics

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen Google). Použití se provádí na základě čl. 6 odst. 1 věty1 f) GDPR. Google Analytics používá tzv. “Cookies”. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analyzovat používání našich webových stránek (viz bod5). Informace vytvořené cookie o vašem používání našich webových stránek, jako je
– typ prohlížeče / verze
– použitý operační systém
– Rever URl (dříve navštívená stránka)
– Host-Name přístupového počítače (adresa IP)
– čas požadavku serveru

jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Adresa IP zasílaná službou Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Informace slouží k vyhodnocení využívání našich webových stránek, k poskytování zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a používáním internetu pro účely průzkumu trhu a přizpůsobení těchto webových stránek. Shromážděné informace mohou být převedeny na třetí strany, pokud to zákon vyžaduje, nebo jestliže třetí strany zpracují tato data v pořadí. Přenášené ID adresy jsou anonymizovány, takže není možné zadání (IP maskování). Používání souborů cookie můžete zastavit nastavením vašeho prohlížeče. Vezměte však na vědomí, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.
Shromažďování a zpracování údajů o vašem užívání našich webových stránek Googlem pomocí cookie (včetně vaší IP adresy) můžete zabránit stažením a instalováním Browser-Addon k dispozici na následujícím odkazu. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Jako alternativu k tomuto doplňku, zejména při používání mobilních zařízení, můžete zabránit shromažďování služby Google Analytics kliknutím na tento odkaz. Je nastaven cookie opt-out, který zabraňuje budoucímu shromažďování vašich dat při návštěvě našeho webu. Cookie opt-out je platné pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a je uloženo v zařízení. Pokud vymažete soubory cookie v tomto prohlížeči, musíte znovu nastavit cookie odhlášení. Pro více informací o ochraně osobních údajů při využívání služby Google Analytics naleznete v https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 1. Sociální média

Na našich webových stránkách používáme moduly plug-inů sociálních sítí níže uvedených poskytovatelů. Moduly plug-in lze rozpoznat tím, že jsou označeny příslušným logem. Používáme takzvané řešení se dvěma kliknutími. To znamená, že při návštěvě našeho webu zpočátku nejsou poskytovatelům zásuvných modulů předány žádné osobní informace. Máte však možnost aktivovat plug-in prostřednictvím odpovídajícího tlačítka a komunikovat s poskytovatelem plug-inu. Poskytovatel pak obdrží informace, které jste získali na příslušné webové stránce naší online služby. Kromě toho budou údaje uvedené v části “Sběr a uchovávání osobních údajů” v tomto prohlášení předány. Nemáme žádnou kontrolu nad shromažďovanými údaji a operacemi zpracování dat, ani nemůžeme znát plný rozsah shromažďování údajů, účel zpracování nebo doby uchovávání údajů. Také nemáme k odstranění dat shromážděných poskytovatelem plug-in žádné informace. V současné době je nutno předpokládat, že je vytvořeno přímé spojení se službami poskytovatele a je shromážděna a používána alespoň adresa IP a informace týkající se zařízení. Dodavatel plug-in ukládá shromážděná data o vás jako profily využití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo návrhu na míru. Takové hodnocení bude provedeno s cílem prokázat reklamu založenou na potřebách a informovat ostatní uživatele sociální sítě o jejich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů, a proto je nutné kontaktovat příslušného poskytovatele plug-in. Prostřednictvím modulů plug-in vám nabízíme možnost komunikovat se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, abychom zlepšili nabídku a učinili ji zajímavější. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta1 f) GDPR. Přenos dat probíhá nezávisle na tom, zda máte účet u poskytovatele plug-in, nebo jste tam byli přihlášeni. Pokud jste přihlášeni u zprostředkovatele plug-in, vaše shromážděná data budou přiřazena k vašemu stávajícímu účtu přímo u poskytovatele plug-in. Tomu lze zabránit, pokud se odhlásíte ze sociální sítě, zejména před aktivací tlačítka na našich webových stránkách. Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování poskytovatele plug-inu získáte od příslušného poskytovatele.

Na našich webových stránkách jsme integrovali tlačítka sociálních médií následujících společností:
Facebook Inc., 1601 S California Ave. Palo Alto, California 94304, USA;
http://www.facebook.com/policy.php; další informace o shormážďování údajů: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/aboutprivacy/your-info-on-other#applicationshttp://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

 1. Vaše práva

Pokud jde o osobní údaje, které se vás týkají, máte následující práva:

 • Dle článku 15 GDPR máte právo na informace. To zahrnuje informace o účelu zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zveřejněny osobní údaje, plánované trvání uložení, právo na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo opozice, existenci práva na odvolání, zdroje vašich údajů, pokud nebyly shromážděny od nás, a existence automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplných informací o jeho podrobnostech.
 • Dle článku 16 GDPR můžete požadovat okamžitou opravu nesprávnosti nebo doplnění.
 • Dle článku 17 GDPR může vyžadovat zrušení, není-li zpracování vyžadováno pro výkon práva na svobodu projevu a informace, splnění zákonné povinnosti z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Dle článku 18 GDPR vyžadující omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpochybněna přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale odmítnete jejich vymazání a vaše údaje již nepotřebujeme, vy je ale pro uplatnění, určení, výkon nebo obhajobu právních nároků potřebujete nebo byla podána námitka proti zpracování dle článu 21 GDPR.
 • Dle článku 20 GDPR můžete žádat o zaslání vašch osobní údaje, které jste nám poskytli, v strukturovaném, společném a strojově čitelném formátu nebo požádat o převod na jinou odpovědnou osobu.
 • Dle článku 7 (3) GDPR, můžete svůj daný souhlas kdykoliv zrušit.
 • Dle článku 77 GDPR vám dává právo podat stížnost orgánu dozoru na ochranu údajů ohledně zpracování vašich osobních údajů.
 • Dle článku 21 GDPR máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou založeny na oprávněných zájmech. čl. 6 odst. 1 věta 1 f) GDPR a existují důvody, které vyvstávají z vaší konkrétní situace nebo že námitka je namířena proti reklamě přímého martketingu. V dalším případě máte obecné právo na námitku bez konkrétní specifikace, která je námi realizována.
 1. Zabezpečení dat

Naše webové stránky používají metodu SSL (“Secure Socket Layer”) s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Obvykle to znamená 256-bitové šifrování. Pokud toto není podporováno, použije se 128-bitové šifrování. Pomocí ikony uzavřeného klíče nebo zámku můžete zjistit, zda je internetová stránka šifrována.

Kromě toho přijmeme vhodná technická opatření k ochraně vašich dat před náhodnou manipulací, ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem.

Platnost od: Květen 2018.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů v důsledku právních nebo regulačních požadavků mohou být nezbytné.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.